Over deze keuzehulp

De gevorderd eierstokkanker keuzehulp is een initiatief van de NVOG en ZorgKeuzeLab. Patiëntenvereniging Stichting Olijf, de NIV en V&VN zijn nauw betrokken bij de totstandkoming.

Voor wie is de keuzehulp?

De Eierstokkanker keuzehulp is voor vrouwen met hoog stadium epitheliale eierstokkanker (FIGO stadium IIb t/m IV) die nog niet eerder hiervoor een behandeling hebben gekregen.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn, opgesteld door de NVOG in samenwerking met de NIV.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Oncoline. WDGiO. Epithelial Ovarian Cancer 2012 [Available from: https://oncoline.nl/ovariumcarcinoom.

Armstrong DK, Bundy B, Wenzel L, Huang HQ, Baergen R, Lele S, Copeland LJ, Walker JL, Burger RA; Gynecologic Oncology Group. Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer. N Engl J Med. 2006 Jan 5;354(1):34-43. doi: 10.1056/NEJMoa052985. PMID: 16394300.

Bristow RE, Chi DS. Platinum-based neoadjuvant chemotherapy and interval surgical cytoreduction for advanced ovarian cancer: a meta-analysis. Gynecol Oncol. 2006;103(3):1070-6.

Kang S, Nam BH. Does neoadjuvant chemotherapy increase optimal cytoreduction rate in advanced ovarian cancer? Meta-analysis of 21 studies. Ann Surg Oncol. 2009;16(8):2315-20.

Vergote I, Trope CG, Amant F, Kristensen GB, Ehlen T, Johnson N, et al. Neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N Engl J Med. 2010;363(10):943-53.

Kehoe S, Hook J, Nankivell M, Jayson GC, Kitchener H, Lopes T, et al. Primary chemotherapy versus primary surgery for newly diagnosed advanced ovarian cancer (CHORUS): an open-label, randomised, controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2015;386(9990):249-57.

Onda T, Satoh T, Saito T, Kasamatsu T, Nakanishi T, Nakamura K, et al. Comparison of treatment invasiveness between upfront debulking surgery versus interval debulking surgery following neoadjuvant chemotherapy for stage III/IV ovarian, tubal, and peritoneal cancers in a phase III randomised trial: Japan Clinical Oncology Group Study JCOG0602. Eur J Cancer. 2016;64:22-31.

Fagotti A, Ferrandina G, Vizzielli G, Fanfani F, Gallotta V, Chiantera V, et al. Phase III randomised clinical trial comparing primary surgery versus neoadjuvant chemotherapy in advanced epithelial ovarian cancer with high tumour load (SCORPION trial): Final analysis of peri-operative outcome. Eur J Cancer. 2016;59:22-33.

Lakhman Y, Akin O, Sohn MJ, Zheng J, Moskowitz CS, Iyer RB, et al. Early postoperative CT as a prognostic biomarker in patients with advanced ovarian, tubal, and primary peritoneal cancer deemed optimally debulked at primary cytoreductive surgery. AJR Am J Roentgenol. 2012;198(6):1453-9.

Eskander RN, Kauderer J, Tewari KS, Mannel RS, Bristow RE, O'Malley DM, et al. Correlation between Surgeon's assessment and radiographic evaluation of residual disease in women with advanced stage ovarian cancer reported to have undergone optimal surgical cytoreduction: An NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 2018;149(3):525-30.

Timmermans M, Sonke GS, Van de Vijver KK, van der Aa MA, Kruitwagen R. No improvement in long-term survival for epithelial ovarian cancer patients: A population-based study between 1989 and 2014 in the Netherlands. Eur J Cancer. 2018;88:31-7.

van Zuylen L, Boere I, Wensveen C, van der Spek E. Eierstokkanker en nu? Spreekuur thuis 2016
Laatste update
18 april 2024

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door patiëntenvereniging Stichting Olijf, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie.
Olijf V&VN Oncologie
Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgesteld met gemandateerde leden van betrokken organisaties. Ook zijn gezondheidswetenschapper dr. Leti van Bodegom-Vos, internist-oncoloog, prof. dr. Els Witteveen en verpleegkundig specialisten Casien Blom en Anneke Hulshoff betrokken bij de ontwikkeling.

Een patiëntpanel en expertpanel zijn opgesteld en fungeren als klankbordgroep.

De gevorderd eierstokkanker keuzehulp is een initiatief van de NVOG met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Nederlandse Vereniging voor Obsteterie & Gynaecologie ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. A. van Altena
Dr. A. van Altena
Gynaecoloog-oncoloog
Radboudumc
Prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen
Prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen
Gynaecoloog-oncoloog
Maastricht UMC+
Dr. E.M. Roes
Dr. E.M. Roes
Gynaecoloog-oncoloog
Erasmus MC
Dr. W.J. van Driel
Dr. W.J. van Driel
Gynaecoloog-oncoloog
AVL
Dr. D. Boll
Dr. D. Boll
Gynaecoloog-oncoloog
Catharina Ziekenhuis
Dr. R.I. Lalisang
Dr. R.I. Lalisang
Internist-oncoloog
Maastricht UMC+
Dr. A.M.J. Thijs
Dr. A.M.J. Thijs
Internist-oncoloog
Catharina Ziekenhuis
J. Krol
J. Krol
Verpleegkundig specialist gynaecologie
Meander Medisch Centrum
Drs. Judith den Ouden
Drs. Judith den Ouden
AIOS
Rijnstate
Janna Roozendaal
Janna Roozendaal
Patiëntenvertegenwoordiger
Olijf

Financiering

Ontwikkeling van de keuzehulp werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Daarnaast draagt ZorgKeuzeLab financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

De NVOG en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de keuzehulp na, als onderdeel van het zorgtraject. Aansluitend aan de ontwikkeling vindt daarom onderzoek plaats, waarin de beste implementatiestrategieën voor deze keuzehulp worden onderzocht.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Na afronding van het onderzoek is de keuzehulp openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.